Úvod

SUMÁRNA TABUĽKA NA VYHODNOTENIE PONÚK

„Technika na zber a zvoz komunálneho odpadu“

pre Skládku TKO Vyšehradné, Nitrianske Pravno 

P.č. Uchádzač Celková cena
predmetu zákazky
bez DPH
Celková cena
predmetu 
zákazky s DPH
Počet bodov
/ poradie
1. REDOX, s.r.o., A.S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec 113 333,33 € 136 000,- €   3.
2. ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Tr.Teplice 111 500,- € 133 800,- € 2.
3. HANES Slovakia, Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava 111 333,33 € 133 600,- € 1.
4. HYCA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok 114 800,- € 137 760,- € 4.

 

 

Komisia:

 

1. Ing. Jozef Balčirák - predseda komisie ................................................

 

2. Ing. Ján Sloboda – člen komisie ................................................

 

3. Jana Grenčíková - člen komisie ................................................

 

 

 

Nitrianske Pravno, 05.06.2013