Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb

Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb
Predmet zmluvy:  Predmetom Zmluvy o EB je zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva (ďalej len „EB") na základe podmienokuvedených v Zmluve o EB, a to k nasledovným účtom majiteľa účtu:
Suma:  
Zmluvná strana 1: Skládka TKO Vyšehradné, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31913954
Zmluvná strana 2: Primá banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
Dátum uzavretia: 18.11.2020
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum účinnosti: 20.11.2020
Zmluvu uzatvoril: Ing. Róbert Mikulášik